Mònica Aymerich

La Mònica Aymerich és de formació economista i de passió artista.En el camp de la gestió cultural, coordina el Giroscopi Cultural, la fira de les iniciatives culturals de les comarques gironines, des de la Casa de Cultura de Girona. Des de l’àmbit privat és ideòloga, fundadora i directora d’inund’Art, trobada i mostra d’artistes que ja arriba a la sisena edició. També ha coordinat projectes culturals i educatius en l’àmbit europeu durant dos anys. Com a economista, ha treballat en assessorament empresarial de societats anònimes i limitades, tot i que la seva especialitat s'ha centrat en el tercer sector. Actualment continua assessorant entitats sense ànim de lucre i projectes culturals en els àmbits comptable, fiscal i jurídic.

El seu vessant artístic és sobretot una manera de veure el món, si bé ha fet algunes exposicions col·lectives. Ha estat sempre molt activa en el món associatiu, que considera una via molt vàlida de desenvolupament i creixement d'una societat. En aquest àmbit, és cofundadora de TACA, associació d'artistes de les comarques gironines, membre de la junta dels Amics del Museu d'Art de Girona i vicepresidenta d'ACEFIR, Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Rercerca.

La Mònica Aymerich reuneix les habilitats ideals per a CoCu: la formació en economia i l'experiència adquirida en l'àmbit de l'assessorament privat, una àmplia experiència en la gestió cultural, els coneixements, la proactivitat i la motivació per a desenvolupar els projectes en què creu i, finalment, la sensibilitat del món artístic.