MATINS D'ART BORDILS

INFORMACIONS IMPORTANTS

PAGAMENT

- La inscripció es farà efectiva un cop fet el pagament

- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària abans del dia 25 de maig al següent número de compte:

ES79 0081 0086 050001759476

- A partir del 31 DE MAIG, en cas d’anul·lar la inscripció, NO es retornarà l’import efectuat.

- Cocu es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si el número d’inscrits no supera el mínim previst.

En aquest cas s’avisarà als inscrits, com a molt tard, 15 dies abans de l’inici de l’activitat i es retornarà la totalitat de l’import abonat.

DOCUMENTACIÓ

- Cal que ens feu arribar un fotocòpia/foto de la targeta sanitària a: matinsdart@cocu.cat indicant el nom i el poble on us heu inscrit. Si no tenim la targeta sanitària, el vostre fill/a no podrà començar.

- El full d'autorització l'heu de fer arribar en format paper (original) a l'Ajuntament abans del 31 de maig.

Inscriu-te