PIPA                        Projecte artístic d’innovació pedagògica

Té com a objectiu principal potenciar les arts en l’àmbit educatiu dels centres escolars. Desenvolupem els nostres projectes des d’una perspectiva artística, integrant les diferents expressions creatives com a eix transversal de l’aprenentatge. A través d’aquest enfocament, aspirem a enriquir el procés educatiu i a facilitar una comprensió més profunda i global dels continguts curriculars.
Aquest projecte es distingeix per la seva flexibilitat i adaptabilitat. És capaç d’ajustar-se a les diverses etapes educatives i pot ser vinculat amb els temes d’interès vigents en cada moment al centre escolar. D’aquesta manera, es converteix en una eina versàtil i dinàmica que pot enriquir qualsevol àmbit de coneixement. Així doncs, el PROJECTE PIPA emergeix com una proposta innovadora que busca transformar la manera en què s’entén i es practica l’educació a través de l’art.